Những thành phố an toàn nhất Canada

0
464

Để nói đến sự bình an của một thành phố thì mọi người sẽ nghĩ đến những tiêu chuẩn khác nhau, ví dụ như theo cơ quan thống kê Canada (Statistics Canada) thì dựa vào tiêu chí tỷ lệ tội phạm được cảnh sát ở mỗi thành phố báo cáo lên, nhưng những người dân sống tại mỗi thành phố lại có những suy nghĩ khác.

Chính vì vậy mà theo một công bố khảo sát mới được Mainstreet Research/Postmedia đưa ra vào hôm nay cho thấy mức độ bình an của một thành phố không hẳn là giống với con số của Cơ quan thống kê Canada.

Theo đó, kết quả khảo sát tại 15 thành phố tại Canada cho thấy, người dân tại thành phố Winnipeg cảm thấy mình không được an toàn, trong khi thành phố Ottawa (Thủ đô Canada) là thành phố bình an nhất

Từ kết quả khảo sát nói trên cho thấy, chúng ta có thể đo được một sự khác biệt giữa những con số do cơ quan thông kê Canada công bố và một bên là cảm nhận của người dân, những người đang sống tại thành phố đó.

Theo con số thống kê vào tháng trước từ Cơ quan thống kê Canada cho thấy thành phố thiếu an toàn nhất là thành phố Regina (thay vì là Winnipeg như trong khảo sát của tạp chí Mainstreet) bởi vì thành phố này có chỉ số phạm tội (Crime Severity Index – CSI) cao nhất Canada. Tuy nhiên, CSI phản ánh tình trạng tội phạm cụ thể, cũng như không thể hiện mức độ nghiêm trong của các vụ án từ này sang năm khác.

Dưới đây là danh sách mức độ an toàn tại các thành phố tại Canada theo khảo sát của tạp chí Mainstreet:

1. Ottawa, ON có chỉ số CSI 51.3.

2. Charlottetown, PE có chỉ số CSI 48.5

3. Victoria, BC có chỉ số CSI 63.8

4. Moncton, NB có chỉ số CSI 75.7

5. St. John’s, NL có chỉ số CSI 79.2

6. Edmonton, AB có chỉ số CSI 105.7

7. Halifax, NS có chỉ số CSI 61

8. Vancouver, BC có chỉ số CSI 94.3

9. Regina, SK có chỉ số CSI 125.8

10. Calgary, AB có chỉ số CSI 74.6

11. Quebec City, QC có chỉ số CSI 45.2

12. Saskatoon, SK có chỉ số CSI 117.8

13. Montreal, QC có chỉ số CSI 57.8

14. Toronto, ON có chỉ số CSI 47.5

15. Winnipeg, MN có chỉ số CSI 103.9

Như vậy, theo khảo sát trên người dân mỗi thành phố và theo chỉ số CSI do cơ quan thống kê Canada công bố thì có sự chênh lệch và khác biệt ở một số thành phố.

Nguồn: Vietcan.ca