Những điều cần biết về chương trình Học bổng dành cho du học sinh ASEAN (SEED)

0
883

Chương trình Học bổng trao đổi sinh viên vì sự phát triển Canada-ASEAN (SEED) là Chương trình giúp các sinh viên ở các quốc gia thành viên của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có được các cơ hội trao đổi ngắn hạn để học tập hoặc nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục sau trung học của Canada theo bậc cao đẳng, đại học và sau đại học.

Học bổng của chương trình SEED được hình thành dựa trên các thỏa thuận hợp tác về trao đổi sinh viên giữa các tổ chức của Canada và ASEAN. Các thỏa thuận này được tạo ra giữa các trường cao đẳng, các viện kỹ thuật hoặc dạy nghề và các trường đại học. Các sinh viên, sau đây được gọi là các “ứng viên”, phải là sinh viên chính quy tại cơ sở đào tạo của họ tại thời điểm nộp đơn và trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu tại Canada.

Chương trình học bổng SEED mở cửa cho năm học 2018 – 2019. Với hạn chót nộp đơn xin học bổng của các ứng viên là ngày 17 tháng 04 năm 2018. Và chỉ có các tổ chức của Canada mới có thể nộp đơn thay mặt ứng cử viên. Các tổ chức này có thể tùy chọn thời hạn nội bộ của họ để nhận các tài liệu hỗ trợ.

Các ứng viên phải đáp ứng đủ các điều kiện:

Các ứng viên phải là công dân của một quốc gia thành viên ASEAN (Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, Lào (Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào), Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam).

Điều kiện cần cho các ứng viên:

– Là những người đã có quốc tịch Canada hoặc những người đã nộp đơn xin thường trú tại Canada nhưng không đủ điều kiện;

– Đã tham gia chương trình trao đổi học bổng do Chính phủ Canada cấp mà không đủ tiêu chuẩn;

– Đã ghi danh một chương trình diploma hay degree tại một trường đại học hoặc cao đẳng Canada mà không đủ điều kiện;

– Đã đăng ký học toàn thời gian tại một cơ sở giáo dục sau trung học tại một quốc gia ASEAN và phải trả bất kỳ khoản học phí nào do cơ sở này quy định tại thời điểm nộp đơn cũng như trong suốt thời gian trao đổi;

– Phải chọn một lĩnh vực học tập hoặc nghiên cứu phù hợp, có mục đích đóng góp vào việc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển bền vững;

– Phải gửi một lá thư (tối đa một trang) nêu mục đích của việc lựa chọn lĩnh vực học tập và nghiên cứu sẽ đóng góp vào Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển bền vững và cách ứng viên sẽ áp dụng việc học tập, nghiên cứu như thế nào để giúp chống đói nghèo và thu hẹp khoảng cách chênh lệch về trình độ phát triển trong khu vực ASEAN;

– Phải có trách nhiệm nộp đơn xin học hoặc giấy phép làm việc tại Canada (thông thường phải có giấy phép học tập và phải có giấy phép làm việc để nghiên cứu).

Điều kiện đủ để nhận được học bổng:

– Phải trình bày một bức thư về mục đích nghiên cứu của họ sẽ giúp họ đóng góp vào việc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển Bền vững ở các nước đang phát triển của ASEAN khi họ trở lại;

– Phải tham gia các nghiên cứu hoặc nghiên cứu toàn thời theo định nghĩa của cơ quan Canada;

– Phải thông thạo ngôn ngữ giảng dạy tại cơ sở giáo dục Canada (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) từ trước khi đến Canada, vì học bổng không bao gồm việc đào tạo ngôn ngữ;

– Lĩnh vực dược, y khoa, nha khoa hoặc các lĩnh vực y tế khác sẽ được loại trừ khỏi đào tạo lâm sàng hoặc nghiên cứu định hướng lâm sàng liên quan đến chăm sóc bệnh nhân trực tiếp;

– Không được giữ bất kỳ học bổng nào khác do Chính phủ Canada cấp;

– Ghi danh vào các khóa học để đến Canada vào tháng 9 cho học kỳ mùa thu hoặc vào tháng 1 cho học kỳ mùa đông;

– Thời hạn bắt đầu nhập học đến Canada phải từ ngày 1 tháng 6 năm 2018 và không muộn hơn ngày 1 tháng 2 năm 2019. Việc không đến trong thời gian này có thể dẫn đến việc hủy bỏ học bổng. Trong trường hợp ngoại lệ, và với sự chấp thuận trước của DFATD, thời hạn đến hạn có thể được gia hạn đến ngày 1 tháng 3 năm 2019;

– Phải đảm bảo rằng có bảo hiểm y tế phù hợp trong suốt thời gian học bổng, theo chính sách của cơ quan Canada;

– Phải tập trung chủ yếu vào quá trình học tập hoặc nghiên cứu toàn thời gian trong suốt thời gian lưu trú tại Canada.

Giá trị Học bổng SEED

Nguồn tài trợ cho học bổng SEED do Global Affairs Canada cung cấp thông qua tên pháp lý: Bộ Ngoại giao Thương mại và Phát triển (DFATD).

Các tổ chức giáo dục Canada sẽ nhận được tài trợ từ DFATD dành cho tất cả các ứng viên dưới hình thức một thỏa thuận đóng góp và sẽ chịu trách nhiệm cung cấp kinh phí cho người nhận học bổng.

Giá trị học bổng thay đổi tùy thuộc vào thời gian và mức độ học tập. Giá trị học bổng dành cho sinh viên là:

– 8,700 CAD cho sinh viên cao đẳng, đại học hoặc sau đại học (Thạc sĩ và Tiến sỹ) tối thiểu là 04 tháng hoặc một kỳ học tập hoặc nghiên cứu;

– 11,200 CAD cho sinh viên tốt nghiệp (Thạc sĩ và Tiến sĩ) trong thời gian từ 5-6 tháng học tập hoặc nghiên cứu; hoặc là

– 14.400 CAD cho sinh viên đại học và cao đẳng trong thời gian 8 tháng hoặc hai kỳ học tập hoặc nghiên cứu.

Ngoài khoản tiền do DFATD cấp cho tổ chức tiếp nhận, cơ quan chủ quản của Canada có thể nhận thêm 300 CAD cho mỗi một người nhận học bổng để hỗ trợ chi phí hành chính khi người nhận học bổng đến Canada.

Chi phí hợp lệ trong học bổng

Các tổ chức của Canada sẽ chi học bổng cho người nhận học bổng về các chi phí sau:

– lệ phí thị thực và / hoặc học tập / giấy phép lao động;

– vé máy bay, chỉ dành cho người nhận học bổng, đến Canada bằng đường bay trực tiếp và tiết kiệm nhất và vé máy bay khứ hồi sau khi hoàn thành học bổng;

– bảo hiểm y tế;

– chi phí sinh hoạt;

– chi phí vận chuyển mặt đất, bao gồm cả vé vận chuyển công cộng;

– sách và đồ tiếp liệu cần thiết cho nghiên cứu hoặc nghiên cứu của người nhận, trừ máy tính và các thiết bị khác.

Các ứng cử viên được lựa chọn được khuyến khích:

– đảm bảo rằng họ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan Canada bao gồm yêu cầu học tập và trình độ thông thạo ngôn ngữ;

– nộp đơn xin cấp thị thực càng sớm càng tốt và làm theo các thủ tục như đã nêu trong Luật nhập cư, Tị nạn và Quốc tịch Canada (thông thường phải có giấy phép học tập và phải có giấy phép lao động để nghiên cứu); và

– bắt đầu quá trình chuyển các khoản tín dụng cho tổ chức gia đình của họ ngay khi các khóa học của Canada được xác định.

Theo tincanada24h.com tổng hợp – Mọi trường hợp sao chép vui lòng dẫn nguồn