Chuyển Trường Có Ảnh Hưởng Visa Du Học Canada?

0
995

Mọi người cho em hỏi là chuyển trưởng ở bên này thì có ảnh hưởng gì tới visa ko ạ?

Phân biệt Study Permit và Visa. Visa là thủ tục cần để nhập cảnh thôi, không phụ thuộc vàn việc bạn học trường nào ở Canada. Stydy Permit thì đã từng có giới hạn nhưng giờ thì cũng thay đổi rồi, chuyển trường không cần xin lại Study Permit.

Tức là chuyển trường không ảnh hưởng đến visa, nếu visa của mình hết hạn nhưng study permit còn hạn thì mình vẫn ở lại canada được và ko có quyền “ra khỏi canada+vào trở lại”. nhiều người có visa sang Canada, đến cửa khẩu hải quan ở sân bay mới được cấp Study Permit có thể 4-5 năm thời gian.

Miễn là Study Permit (hoặc sau này là Work Permit) còn thời hạn thì coi như mình cư trú hợp pháp ở Canada. Còn Visa hết hạn thì muốn renew hay không là tuỳ vào việc mình có định ra nước ngoài rồi quay lại Canada không. Thậm chí nếu còn hạn của Study Permit và hết hạn visa thì có ra nước ngoài lúc vào hải quan vẫn không được.

Nguồn: dinhcucanada.info

Xem thêm:

Cộng điểm cho người có anh chị em ruột ở Canada, và cho người giỏi tiếng Pháp

Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada đang thay đổi hệ thống Express Entry (Nhập cư Nhanh) để tính thêm điểm cho những người muốn định cư có anh chị em ruột hiện đã ở Canada, và cho những người giỏi tiếng Pháp.

Bộ Di trú nói rằng những thay đổi này nhằm giúp di dân diện Skilled Worker (Người lao động có kỹ năng chuyên môn) hội nhập, và nhanh chóng sử dụng các kỹ năng chuyên môn của mình để góp phần củng cố và tăng trưởng nền kinh tế Canada. Bộ cho biết các nghiên cứu cho thấy di dân mới có anh/chị/em ruột ở Canada hội nhập nhanh hơn. Những thay đổi này cũng nhằm tăng sức sống, mức độ tăng trưởng và sự thịnh vượng của các cộng đồng thiểu số nói tiếng Pháp trên toàn quốc.

Các thay đổi khác gồm: bỏ yêu cầu bắt buộc đăng ký với Job Bank (trang mạng tìm việc làm của liên bang), và một phương pháp mới để xếp hạng các ứng viên có số điểm bằng nhau trong kho hồ sơ chung (pool) của hệ thống Express Entry.

Các chương trình được quản lý thông qua hệ thống Express Entry nhằm mục đích thu hút người lao động ngoại quốc và các cựu sinh viên quốc tế có chuyên môn cao muốn định cư ở Canada, và có những kỹ năng được các hãng sở Canada rất cần.

Bộ trưởng Ahmed Hussen thông báo về những thay đổi này tại một trung tâm di dân ở Markham, Ontario.

Nguồn: thoimoi.com